Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Nhà máy: KCN Tân Quang, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

Email: bbtienphat@gmail.com

Điện thoại: 0977.98.76.72

Website: baobitienphat.com.vn